Effektiv app for brøyting, strøing, salting – og sommerdrift / parkdrift

Betelo - systemutvikling

App for GPS vinterdrift / parkdrift – med logg FDVU

mLogg er Betelos system for vinterdrift / parkdrift. Ved hjelp av vår app for GPS vinterdrift / parkdrift dokumenterer mLogg oppgaver som brøyting, strøing, salting og plenklipp – og gir deg all den FDVU-dokumentasjonen du trenger.

mLogg er et sanntidssystem med kartløsning som viser framdrift på oppdragene. Dette gir oppdragsgiver mulighet for å gripe inn tidlig dersom et oppdrag ikke utføres som forventet. Oppdragsgiver har også et godt grunnlag for å svare publikum / kunder.

Med mLogg kan du administrere kjøreruter og følge oppdrag fra din vanlige nettleser. Sjåførene / arbeidsfolkene laster ned vår app for GPS vinterdrift / parkdrift. mLogg fra Betelo ligger på play.com. De logger seg inn med personlig bruker-ID og kan deretter både motta utkallinger og sende sine GPS-data til serveren.

Avvik / hindringer kan enkelt dokumenteres fra appen med foto og tekst.

Alt skjer i sanntid – vår app for GPS vinterdrift / parkdrift oppdateres umiddelbart – og du har full oversikt hele veien.

 


mLogg - slik fungerer det

Se hele bildet

På skjermen ser du framdriften på hver rute med starttid og varighet på hver adresse.

Fleksibelt

En rute består av adresser (parkeringsplasser, veier ol) med kartkoordinater som brukes av GPSen under utførelse. Hver rute kan ha flere sjåfører og en sjåfør kan være tilknyttet flere ruter. Her er det stor fleksibilitet.

Dokumentere avvik

Med noen få klikk på telefonen dokumenteres situasjoner som forhindrer at jobben kan utføres som forutsatt. Avviksmeldingen består av tekst og bilde og knyttes til aktuelle adresse i oppdraget.

Bedre service

God informasjon til kunder/publikum er viktig. I mLogg kan du velge automatisk utsending av epost til valgte kontaktpersoner ved utkalling, og når oppdraget på en adresse er utført. Avviksmeldinger kan også enkelt videresendes til kundene.

Driftsstabilitet og trygghet

mLogg bruker meget gode sikkerhetsløsninger for å hindre at dine data kommer på avveie. Serveren driftes av en profesjonell driftsleverandør som sikrer at løsningen er operativ til en hver tid.


Fakta om mLogg:

  • Enkel utkalling av mannskap til oppdrag
  • “Se hele bildet” av pågående oppdrag
  • Dokumentasjon av gjennomført oppdrag og avvik
  • God informasjon til kundene.
  • Eliminerer feilkilder ved å fjerne manuelle operasjoner
  • Bedre grunnlag for tidsestimering for planlegging og anbud

TA KONTAKT FOR EN DEMO:

Epost: jostein@betelo.no

Mobil: 992 05 281

Ta kontakt:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon

Melding

mLogg brøyting med GPS og…

mLogg tilbur en enkel IT-løsning for smarttelefon og nettbrett.

Full kontroll på lokasjoner ved for eksempel klipp av plen og hekk