Effektiv app for brøyting, strøing, salting – og sommerdrift / parkdrift

Betelo - systemutvikling

Enkelt GPS-system for vinterdrift

mLogg er skreddersydd for å gi kommuner god og presis informasjon om oppgaver som brøyting og strøing.

En app på mobilen brukes for å logge GPS-posisjoner og fremdriften kan følges i sanntid i en egen app eller på web. Sjåfør kan melde inn avvik med bilde og tekst. Dette er en fleksibel løsning som ikke krever noen ekstra investeringer.

Mange kommuner har tatt i bruk mLogg og tilbakemeldingene er gode – mLogg dekker deres behov for oversikt på en tilfredstillende og enkel måte.

Bedre kommunikasjon med innbyggerne: med presis informasjon unngås diskusjoner og uklarheter om brøyting og strøing.

Bedre kvalitet: kommunen kan følge opp entreprenørene bedre dersom det er behov for å justere kvaliteten på arbeidet.

Presis registering av tidsbruk: i mLogg logges starttid og varighet på oppdraget, på hver enkelt vei og plass som inngår i roden. Dette gir et nøyaktig fakturagrunnlag.

Alle parter har kontroll: også entrepenører kan logge inn og få oversikt over utført arbeid og tidsbruk.

 

 

Slik fungerer mLogg:

TA KONTAKT FOR EN DEMO:

Epost: jostein@betelo.no

Mobil: 992 05 281

Ta kontakt:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon

Melding

mLogg brøyting med GPS og…

mLogg tilbur en enkel IT-løsning for smarttelefon og nettbrett.

Full kontroll på lokasjoner ved for eksempel klipp av plen og hekk