Erfart IT-kunnskap – ikke bare teoretisk IT-kunnskap

Tankene bak – norske bedrifters bruk av IT-kunnskap

Betelo er stiftet av systemutvikler og gründer Jostein Bjørkøy og er fundert på hans erfaring. Han har selv startet og ledet små og mellomstore virksomheter. Han har IT-kunnskap som kommer av erfaring, i tillegg til ren IT-teori. Betelo har kontor i Trondheim.

Betelo sier at IT skal gi bedrifter gevinst – og videre at gevinst følger av målrettet utvikling av IT-systemer som 1) svarer på oppgaven og 2) tilpasses interne arbeidsprosesser.

Betelos misjon er å hjelpe norske bedrifter bort fra IT-løsninger som er for store eller helt uegnede. Betelo skaper IT-løsninger som rett og slett løser oppgaven og er enkle å ta i bruk. Dette gir gevinst, både økonomisk og menneskelig. God IT gir gode arbeidsdager, og gode arbeidsdager gir produktivitet.

En høyst jordnær tilnærming til oppgaven vil ofte kunne gi svært gode løsninger – ta kontakt med Jostein for en uforpliktende samtale på tlf. 992 05 281 eller jostein@betelo.no.