IT for gode arbeidsdager i hele Norge

Velkommen til Betelo – IT-løsninger, systemutvikling og rådgivning

Betelo skaper verdi for bedriftskunder gjennom god rådgivning og utvikling av enkle IT-verktøy som bidrar til at bedrifter når sine definerte mål.

Vi tilbyr ferdige IT-løsninger, systemutvikling og rådgivning tilpasset oppdragsgivers konkrete behov, størrelse og målsettinger. Vi leverer IT-løsninger til norske kommuner, bedrifter og organisasjoner.

Betelo har i dag to ferdige produkter/applikasjoner på markedet: mLogg – en enkel app for smarttelefon og nettbrett som dokumenterer og loggfører oppgaver som brøyting, strøing, plenklipp o.l. og mDrift – en enkel app for smarttelefon og nettbrett som registrerer og innrapporterer feil og mangler knyttet til vedlikehold.

Systemutvikling fra Betelo tar utgangspunkt i oppdragsgivers konkrete behov og definerte målsettinger. Et nytt dataverktøy må passe inn og styre mot bedriftens mål. Betelo har høy kompetanse, både innen IT og bedriftsledelse. Vi står for innovasjon, verdibasert IT og en jordnær tilnærming som mange bedrifter vet å sette pris på.

Ambisjonen er å tilby ferdige IT-løsninger, systemutvikling og rådgivning av så høy kvalitet at det gir oppdragsgiver reell gevinst i mange år fremover.

Betelo har kontor i Trondheim og kunder mange steder i landet.

Systemutvikling

Målrettet, oppdragsbasert systemutvikling for bedrifter – fra jordnære Betelo. Fleksibel arbeidsform.

mLogg

Unikt IT-system for GPS vinterdrift og parkdrift. Meget enkel app for nettbrett og smarttelefon. Loggføring i sanntid. Logg FDVU.

mDrift

Unikt IT-system for drift og vedlikehold. Meget enkel app for nettbrett og smarttelefon. Full oversikt i sanntid. Logg FDVU.

Rådgiving

IT-rådgivning basert på oppdragsgivers størrelse, reelle behov og interne arbeidsprosesser. Gode råd gir god IT.

Ta kontakt:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon

Melding