mLogg – et enkelt og unikt GPS-system utviklet og utprøvd sammen med norske kommuner

Betelo - systemutvikling

Presis informasjon om brøyting, strøing og kosting i sanntid

mLogg er skreddersydd for å gi kommuner god oversikt og kontroll på oppgaver knyttet til vinter- og sommerdrift. En app på mobilen brukes for å logge GPS-posisjoner og fremdriften kan følges i sanntid i en egen app eller på web.

NY SAMARBEIDSFUNKSJON

Nå kan flere sjåfører bruke mLogg for å samarbeide på samme rute og ha oversikt over de andre sjåførenes fremdrift. Slik kan de sammen fullføre ruta mest mulig effektivt.

GIR ALLE PARTER KONTROLL

Både kommune og entrepenører kan logge seg inn og få oversikt over utført arbeid og tidsbruk. Man har i tillegg alltid et nøyaktig fakturagrunnlag å forholde seg til.

FORNØYDE INNBYGGERE

Når fremdrift logges i sanntid unngås diskusjoner og uklarheter. Og skulle noe oppstå kan sjåførene enkelt melde inn avvik med bilde og tekst.

Noen kommuner som bruker mLogg

Se mLogg i bruk

La oss ta en prat om hvordan din virksomhet kan jobbe mer effektivt med vår GPS-teknologi

Ring meg på 992 05 281

E-post: jostein@betelo.no

Jostein Bjørkøy

Jostein Bjørkøy

Daglig leder Betelo AS