Erfart IT-kunnskap – ikke bare teoretisk IT-kunnskap

Tankene bak – norske bedrifters bruk av IT-kunnskap

Betelo er stiftet av systemutvikler og gründer Jostein Bjørkøy og er fundert på hans erfaring. Han har selv startet og ledet små og mellomstore virksomheter. Han har IT-kunnskap som kommer av erfaring, i tillegg til ren IT-teori. Betelo har kontor i Trondheim.

Betelo sier at IT skal gi bedrifter gevinst – og videre at gevinst følger av målrettet utvikling av IT-systemer som 1) svarer på oppgaven og 2) tilpasses interne arbeidsprosesser.

Betelos misjon er å hjelpe norske bedrifter bort fra IT-løsninger som er for store eller helt uegnede. Betelo skaper IT-løsninger som rett og slett løser oppgaven og er enkle å ta i bruk. Dette gir gevinst, både økonomisk og menneskelig. God IT gir gode arbeidsdager, og gode arbeidsdager gir produktivitet.

La oss ta en prat om hvordan din virksomhet kan jobbe mer effektivt med vår GPS-teknologi

Betelo har levert løsninger til en rekke kommuner og bedrifter og
tilbakemeldingene er svært gode. Mer oversikt og bedre kontroll øker effektiviteten og leveransekvaliteten.

Ring meg på 992 05 281

E-post: jostein@betelo.no

Jostein Bjørkøy

Jostein Bjørkøy

Daglig leder Betelo AS